Poradenstvo

PRÍDEME, UKÁŽEME, PORADÍME

Naši obchodno-technický zástupcovia sú pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti povrchových úprav brúsením a leštením. Sú preškolení priamo našim dodávateľom v zahraničí a disponujú predvádzacími vozidlami s brúskami a brusivom. Vďaka tejto vybavenosti sú schopní nájsť najvhodnejšie technologické riešenie pre danú zákazku priamo u Vás. Brúsky a brusivo si tak môžete vyskúšať ešte pred zakúpením.

Odporúčame vopred telefonicky popísať danú problematiku, vozidlo tak môžeme prípadne doplniť špeciálnymi strojmi alebo brusivami.

Kto je Váš obchodný zástupca?

Územie Slovenskej republiky máme rozdelené do dvoch oblastí predaja. Pozrite sa na našu mapu, ktorá Vám pomôže určiť, ktorý obchodný zástupca má na starosti priamo Váš okres.